FSMVÜ | Fsm Ortak Dersler Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜSB19131 Batı Sanatına Giriş

Bstı Sanatı’na genel bir giriş mahiyetinde olup, öğrencilere görsel ve sanatsal kültürü kazandırmayı amaçlamaktadır. Sanat eserlerinin yorumlanması için temel analiz araçları ve metodolojileri tanıtılacaktır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi