FSMVÜ | Fsm Ortak Dersler Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜSB19135 Bilim Teknoloji Eğitim

Çeşitli bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerine, içinde bulunduğumuz yüzyılın bilimsel ve teknolojik gelişmelerinin eğitim ve toplum hayatını nasıl etkilediği yönünde bilgi kazandırmak ve bilimsel okuryazarlık düzeylerini artırmak amaçlanır. Her disiplinden üniversite öğrencisine hitap edecek ve bilim-teknoloji-eğitim ve toplumun birbiri ile etkileşimi, bu etkileşimin birey olarak insan üzerindeki etkileri gibi konuları içerecektir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi