FSMVÜ | Fsm Ortak Dersler Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜSB19132 Bilimin ve Sanatın Öncüleri

Öğrencilerin insanlık tarihi boyunca derin izler bırakan bilim insanlarını ve sanatçıları eserlerinden hareketle tanımaları, söz konusu alanlarda meydana gelen değişim ve gelişmelerin bütünlüklü biçimde sunulması amaçlanmaktadır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi