FSMVÜ | Fsm Ortak Dersler Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜSB19126 Şehir Kimlik Mimari

Yaşanılan şehirlerin kimliklerinin ortaya çıkış süreçleri buna mimarinin ve insanların katkılarının aktarılması amaçlanmaktadır. İnsan eliyle ortaya çıkan kentlerin kendilerine özgü kimlikleri ve buna mimari, kültürel insan etkileri, dünyadan ve ülkemizden farklı şehirler anlam dünyaları çözümlemeleri ile tartışılacaktır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi