FSMVÜ | Fsm Ortak Dersler Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜSB19125 Şiir ve Toplum

Modern şiirin toplumsal ve tarihsel atıflarının ele alınması ve modern şiir örneklerini çeşitli sosyal ve tarihsel bağlamlarda okunması amaçlanır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi