FSMVÜ | Fsm Ortak Dersler Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜSB19138 Sosyal Bilimler Felsefesine Giriş

Sosyal bilimlerin 19.yy’dan itibaren sorgulanmaya başlaması ve bu sorgulamanın çağdaş dünyada da devam eden sürecini hem tarihsel koşullar hem de problemleri ve kavramları açısından tanımak, anlamak ve düşünmek amacıyla tartışmaya açmak ve “sosyal silim” kavramının sorgulanması, problem ve metodolojilerinin anlaşılmasına imkan sağlamak amaçlanır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi