FSMVÜ | Fsm Ortak Dersler Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜSB19111 Eleştirel Okuma ve Düşünme

 

Dersi alan öğrencilere eleştirel düşünme ve eleştirel okuma becerileri kazandırmak.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi