Temelleri Antik Grek ve Roma dünyasına uzanan kıta Avrupası düşüncesinin, ada ve Amerika uzantılarını da içeren yönleriyle lisans seviyesinde öğrencilere tanıtımı, Antik dünyadan günümüze uzanan ana düşünce sorunlarının ve bu sorunlar etrafında şekillenen akımların ele alınması, Hıristiyanlık üzerinde teşkil eden Avrupa Ortaçağ düşüncesinin tanıtılması, Avrupa’da Rönesans, Hümanizm ve Aydınlanma süreçlerinin ele alınması, eleştirel ve karşılaştırmalı düşünce akımları kapsamında, günümüz Batı dünyasına şekil veren temel düşünce yapılarının tanıtımı amaçlanır.