Şehir, kültür ve medeniyet kavramlarını tanıtmak; bu kavramların birbiriyle ilişkisini ortaya koymak; “şehirli olmak”, “medeni olmak” ve “İstanbullu olmak”gibi kavramlarla ifade edilen aydın bilincini geliştirmek; şehir, kültür ve medeniyet ilişkisi bağlamında tarih, mimari, çok kültürlülük, hafıza mekanıolma, ekonomik ve sosyolojik merkez oluş gibi kavramlar hakkında bilinçuyandırma;  Türk insanındaki “İstanbul” imajı vs. gibi özellikleri bağlamında edebiyat ve sinema gibi sanatsal eserlerden hareketle İstanbul’u tanıtmak.