Bu dersle öğrencinin;

  • Kadınlık ve erkeklik inşalarının biyolojik, toplumsal ve kültürel referanslarına dair ileri sürülen düşünceleri anlayabilme,
  • Toplumsal cinsiyete dair farklı teorik perspektiflerle ilgili temel bir kavrayış geliştirebilme,
  • Toplumsal cinsiyet ve din, aile, hukuk, ekonomi, siyaset, tarihyazımı, mekân ve eğitim ilişkilerini yerel ve küresel tarihsel dönüşümler bağlamında genel olarak değerlendirebilme
  • Türk Edebiyatı ve edebiyat tarihi ile bu süreçlerin bağlantısını yazar, okur, eleştirmen ve edebi verimler bağlamında kurabilme bilgi ve becerilerini kazanması hedeflenir. ​​

Toplumsal cinsiyet tartışmaları, seyri, yerel ve uluslararası literatürdeki gelişimi, ajandası, iddiası, aldığı eleştiriler, alan açtığı yeni kuram ve iddialar, sosyal bilimler içindeki yeri ve edebiyatla özellikle Türk Edebiyatı ve edebiyat tarihi ile ilişkisi hakkında fikir sahibi olmaya dair gelişim sürecini içerir.