Türk Musikisi Kültürü ve Sanatı’nın tanımını, önemini, tarihten-günümüze geliş sürecini aktarmak; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini  öne çıkarabilmek amaçlanır. Türk Musikisi, dünyanın önde gelen  kültür ve sanat dallarındandır. ‘Türk Musikisi Kültür ve Sanatı’ tarih içindeki dönemler çerçevesinde  ele alınarak  anlatılır. Ayrıca,   işitsel-görsel  arşiv ve uygulamalarla,  öğrencilerimiz sanatımızın güzellikleriyle  biraraya gelir.  Ecdadımızdan miras kalan musikimiz hakkında yapılmış ve  yapılan  çalışmalar anlatılır, eser ve icra örnekleri verilir; öğrencilerimiz Türk Musikisi hakkında bilgilendirilir.