FSMVÜ | Fsm Ortak Dersler Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜSB19117 Batı Düşünce Tarihine Giriş

Temelleri Antik Grek ve Roma dünyasına uzanan kıta Avrupası düşüncesinin, ada ve Amerika uzantılarını da içeren yönleriyle lisans seviyesinde öğrencilere tanıtımı, Antik dünyadan günümüze uzanan ana düşünce sorunlarının ve bu sorunlar etrafında şekillenen akımların ele alınması, Hıristiyanlık üzerinde teşkil eden Avrupa Ortaçağ düşüncesinin tanıtılması, Avrupa’da Rönesans, Hümanizm ve Aydınlanma süreçlerinin ele alınması, eleştirel ve karşılaştırmalı düşünce akımları kapsamında, günümüz Batı dünyasına şekil veren temel düşünce yapılarının tanıtımı amaçlanır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi