FSMVÜ | Fsm Ortak Dersler Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜSB19127 Mekân ve Psikoloji

Bu dersin amacı, algının tanımını, duyu-beden-mekan çerçevesinde irdelemektir. Mekan ve mekânsal çevrelerle kurulan algısal ilişkinin öğelerini (renkler, sesler, kokular, doku, malzeme, biçim, …) ve boyutlarını (görsel, işitsel, kokusal, dokunsal, …) anlama ve fark etme görgüsü kazandırmak ve böylesi bir deneyimin sonuçlarını ifade etmeyi öğretmektir. Derste ayrıca, mimari psikolojinin kavramlarının (mahremiyet, kişiselleştirme, stres, kademelenme, konfor, …) tanıtılması hedeflenmektedir. Ders kapsamında, mekânsal algılama tanımları, mekânsal deneyimin duyusal ve algısal boyutları ve mekânın algısal bileşenleri ile söz konusu boyutların ve bileşenlerin psikolojik yansımaları tanıtılacaktır. Algıya dayalı mekânsal deneyimin ve bilginin çeşitli ifade araçları kullanılarak tanımlanması dersin konuları arasındadır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi