FSMVÜ | Fsm Ortak Dersler Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜSB19121 Yapay Zekâ

 Temel Yapay Zeka bilgisinin oluşturulması, ilgili alanlarda uygulamalar yapılarak temel teknolojinin yaygınlaştırılması  amaçlanır.  • http://odk.fsm.edu.tr/resimler/upload/ortak-dersler-koordinatorlugu-banner-052020-01-17-10-19-17pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi