FSMVÜ | Fsm Ortak Dersler Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜSB19112 Şehir Kültür Medeniyet

 

 Şehir, kültür ve medeniyet kavramlarını tanıtmak; bu kavramların birbiriyle ilişkisini ortaya koymak; “şehirli olmak”, “medeni olmak” ve “İstanbullu olmak”gibi kavramlarla ifade edilen aydın bilincini geliştirmek; şehir, kültür ve medeniyet ilişkisi bağlamında tarih, mimari, çok kültürlülük, hafıza mekanıolma, ekonomik ve sosyolojik merkez oluş gibi kavramlar hakkında bilinçuyandırma;  Türk insanındaki “İstanbul” imajı vs. gibi özellikleri bağlamında edebiyat ve sinema gibi sanatsal eserlerden hareketle İstanbul’u tanıtmak.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi