FSMVÜ | Fsm Ortak Dersler Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜSB19122 Çevre ve Enerji

Çeşitli bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerine, içinde bulunduğumuz yüzyılın çevre ve enerji sorunlarını anlatmak, kaynak kullanımı, refah ve sürdürülebilirlik konularını teknolojik gelişmelerin ışığında inceleme amaçlanır.  Her disiplinden üniversite öğrencisine hitap edecek ve teknolojik gelişmeler ışığında birey, toplum ve ülkelerin çevre, enerji, refah durumu incelenecektir.  • http://odk.fsm.edu.tr/resimler/upload/ortak-dersler-koordinatorlugu-banner-062020-01-17-10-21-38pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi