FSMVÜ | Fsm Ortak Dersler Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜSB19136 Zihniyet ve Metin: Türk-İslam Klasikleri

Türk İslam klasiklerini zihin kurucu nitelikleriyle tanımak, Türk İslam klasiklerinin önemli örneklerinin incelenmesi ve tartışılması amaçlanır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi