FSMVÜ | Fsm Ortak Dersler Programı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜSB19133 Toplum ve Ahlak

Temel ahlak felsefesi kuramlarını öğrenmek ve bu kuramlar ışığında toplumu ilgilendiren birtakım uygulamalı etik sorununun ele alınması amaçlanır. Sonuçculuk ve deontolojik ahlak teorileri öğrencilere tanıtılacaktır. Bu teoriler ışığında kürtaj, ötenazi, hayvan hakları gibi birtakım ahlak sorunlarına ilişkin çeşitli görüşler tartışılacaktır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi